Masterclass

In samenwerking met de basisscholen van Florion organiseert het Greijdanus in Zwolle masterclasses voor hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 7 en 8. Elke maandag – vanaf 3 april 2017 - wordt een lesprogramma verzorgd door docenten van het voortgezet onderwijs en een hoogbegaafdheids-specialist uit het basisonderwijs.

Het doel is om uitdagende lessen aan te bieden aan leerlingen die excellent presteren op de basisschool. Op een lesdag komen verschillende vakken aan bod van alpha (talen), bèta (logisch denken) en gamma (zaakvakken). Daarnaast worden ook creatieve vakken, studievaardigheden en 21e -eeuwse vaardigheden als samenwerken, kritisch denken in de lessen verwerkt. Deze lessen sluiten aan op VWO- Delta dat wordt aangeboden vanaf de brugklas op het Greijdanus.

De masterclass is bedoeld voor leerlingen die hoogbegaafd zijn of op hoogbegaafd niveau presteren. De basisschool nodigt leerlingen uit om zich op te geven voor de masterclass. De toelatingscommissie let op de motivering en het protocol hoogbegaafdheid bij de selectie van de leerlingen.

De masterclass start jaarlijks in april en eindigt in maart.