Welkom

De verenigingen voor primair onderwijs Florion en De Oosthoek en het Greijdanus College voor voortgezet onderwijs werken sinds 2009 intensief samen. De gereformeerde organisaties delen dezelfde identiteit en zetten zich samen in voor kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen van 0 tot 18 jaar in de regio Oost Nederland.

Naast een goede overgang van het basis naar het voortgezet onderwijs, het delen van kennis en het creëren van een sterkere positie voor het gereformeerde onderwijs in de regio levert de samenwerking ook kostenbesparing en professionaliteitsverbetering op voor de scholen.

GO|ON is de afkorting van 'Gereformeerd Onderwijs Oost-Nederland', maar staat door de vertaling (vrij vertaald 'ga door') en het bijbehorende logo ook symbool voor de samenwerking. Er zit beweging in. Het heeft een doel en streeft daar altijd naar. Het doet een beroep op een actieve houding en het is een aanmoediging. De individuele onderdelen vormen een eenheid die van meerwaarde is.

Lees meer over GO|ON.


Open Dagen Greijdanus

In januari organiseren alle vestigingen van het Greijdanus College open dagen. Nieuwe leerlingen (groep 7 en 8) en ouders kunnen een kijkje nemen in het schoolgebouw en de lokalen.

  • Meppel: 26 en 27 januari 2018
  • Enschede: 26 januari 2018
  • Zwolle: 24 januari 2018
  • Hardenberg: 24 januari 2018

Meer informatie: www.greijdanus.nl/opendagen


Nieuws

Terugblik masterclasses 2016
December 2016, Zwolle | Dit najaar heeft het Greijdanus College in Zwolle zes keer leerlingen uit groep 7 en 8 ontvangen voor masterclasses wiskunde en natuur. Deze masterclasses werden speciaal georganiseerd voor leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken.

Lees het volledige verslag en bekijk de foto's.


Roadshows Rosetta Stone
Rosetta Stone is een digitaal en online taalprogramma. Je kunt er diverse vreemde talen mee leren spreken, luisteren en schrijven. Engels, Duits, Frans, maar ook Chinees, Spaans, Latijn of Russisch. In totaal worden er in het programma 26 taalcursussen aangeboden. Je leert de taal op een laagdrempelige en adaptieve wijze. Het programma werkt erg interactief en intuïtief; je leert door te doen. Het is geheel afgestemd op het niveau van de leerling/student en je kunt starten op verschillen-de niveaus. Rosetta Stone is device onafhankelijk en via internet 24 uur per dag en op elke plek te gebruiken.

GO|ON ziet kansen om met Rosetta Stone stappen te zetten in: 1. de ontwikkeling van ons onderwijs, op gebied van digitalisering en gepersonaliseerd leren, 2. in de doorgaande leerlijn, soepele en aansluitende overgang van po naar vo. Vandaar dat de scholen de handen ineen geslagen hebben om Rosetta Stone, nog meer dan we het nu al gebruiken, in te zetten in ons (taal)onderwijs. Om docenten en leerkrachten te informeren en instructie over het gebruik van Rosetta Stone te geven, om je te inspireren onder andere door innovaties te delen, organiseren we Roadshows. ‘Rosette Stone komt naar je toe dit najaar’.

Lees hier meer informatie en bekijk de uitnodiging.
 


Website

GO|ON is een samenwerkingsverband tussen Florion, de Oosthoek (gereformeerd primair onderwijs) en de vier vestigingen van het Greijdanus College (gereformeerd voortgezet onderwijs). GO|ON is een afkorting van 'Gereformeerd Onderwijs Oost-Nederland'. Op het gebied van identiteit, zorg, doorgaande leerlijnen en organisatie-ondersteuning werken de organisaties samen of stemmen beleid op elkaar af.