Gereformeerd Onderwijs Oost-Nederland

De verenigingen voor primair onderwijs Florion, Hannah en het Greijdanus voor voortgezet onderwijs werken sinds 2009 intensief samen. De gereformeerde organisaties delen dezelfde identiteit en zetten zich samen in voor kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen van 0 tot 18 jaar in de regio Oost Nederland.

Naast een goede overgang van het basis naar het voortgezet onderwijs, het delen van kennis en het creëren van een sterkere positie voor het gereformeerde onderwijs in de regio levert de samenwerking ook kostenbesparing en professionaliteitsverbetering op voor de scholen.

GO|ON is de afkorting van 'Gereformeerd Onderwijs Oost-Nederland', maar staat door de vertaling (vrij vertaald 'ga door') en het bijbehorende logo ook symbool voor de samenwerking. Er zit beweging in. Het heeft een doel en streeft daar altijd naar. Het doet een beroep op een actieve houding en het is een aanmoediging. De individuele onderdelen vormen een eenheid die van meerwaarde is.