Bestaansrecht

Maatschappelijke veranderingen houden het bestaansrecht van GO|ON actueel. Naast goed onderwijs is er bijvoorbeeld behoefte aan opvang. De scholen hebben gezocht naar mogelijkheden om hierin met na- en buitenschoolse opvang te voorzien. Er zijn veranderingen op het gebied van ‘passend onderwijs’ en de zorgtaken die de scholen hebben, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADHD en PDD-NOS.

Binnen GO|ON worden de ontwikkelingen nauw in de gaten gehouden en wordt gekeken hoe de zorg het beste georganiseerd kan worden. Uitgangspunt hierbij is dat elke leerling die ondersteuning of uitdaging krijgt die nodig is voor optimale ontwikkeling van talenten.

De impact van externe factoren, zoals bezuinigingen, concurrentie, dreigend personeelstekort, onderwijskwaliteit, digitalisering en arbeidsmarktontwikkelingen, kunnen groot effect hebben op de scholen. De impact daarvan is ook merkbaar in de klas. “Door als gereformeerde organisaties samen te werken kunnen we sneller en beter op deze ontwikkelingen inspelen”, aldus Gert Laarman, algemeen directeur van Florion.