Over GO|ON

Succesvolle samenwerking gereformeerd primair en voortgezet onderwijs

In 2009 hebben de verenigingen voor gereformeerd primair onderwijs Florion (fusie Accretio en De Zevenster) en De Oosthoek en voortgezet onderwijs Greijdanus de handen ineen geslagen. Ze willen de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs optimaliseren. Ook hebben de vier onderwijsorganisaties hetzelfde doel en delen ze dezelfde drive: goed gereformeerd onderwijs voor iedere leerling. Om aan die doelstellingen beter invulling te kunnen geven zijn de organisaties intensief gaan samenwerken, georganiseerd in een samenwerkingsverband dat de naam ‘GO|ON’ heeft gekregen (Gereformeerd Onderwijs Oost Nederland). Een samenwerking die vruchtbaar blijkt te zijn.

Er zijn diverse activiteiten waarin tot uiting komt dat GO|ON zich actief inzet voor afstemming en aansluiting tussen primair en voorgezet onderwijs. Er zijn open dagen, voorlichtingen, introducties en andere activiteiten zoals toneelvoorstellingen en bèta- en techniekmiddagen. Leerlingen en ouders kunnen vanaf groep 7 en 8 al kennismaken met de nieuwe school. Voor het nog beter op elkaar afstemmen van het onderwijsaanbod is het afgelopen jaar een speciale werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit alle organisaties. Voor taal en rekenen wordt gewerkt aan doorgaande leerlijnen. Ook over leerlingenzorg en identiteit maken de scholen gezamenlijk afspraken die bijdragen aan een goede inhoudelijke aansluiting tussen basis- en middelbare school. Er is regelmatig contact tussen de verschillende scholen, leerlinggegevens worden overgedragen en er zijn bijeenkomsten voor onderwijspersoneel om samen te leren en kennis uit te wisselen.

Lees meer over GO|ON in relatie tot...
Identiteit
Bestaansrecht
Efficiency

Het samenwerkingsverband tussen de VGPO’s Florion, de Oosthoek  en de vier Greijdanus vestigingen heeft de naam GO|ON gekregen. Het is de afkorting van 'Gereformeerd Onderwijs Oost-Nederland', maar staat door de vertaling (vrij vertaald 'ga door') en het bijbehorende logo ook symbool voor de samenwerking. Er zit beweging in, het heeft een doel en streeft daar altijd naar, het doet een beroep op een actieve houding en het is een aanmoediging. De individuele onderdelen vormen een eenheid die van meerwaarde is.