Efficiënt organiseren

Organisatorisch resulteert het samenwerkingsverband in efficiencyvoordelen. De financiële administratie wordt gezamenlijk in eigen beheer georganiseerd. Er zijn ontwikkelingen voor optimalisering van ICT en infrastructuur, zoals kopieerapparatuur, beamers en een gezamenlijk netwerk voor meer en snellere internetmogelijkheden. Betere kwaliteit, vermindering van lasten en lagere kosten zijn hier het motto, dat gerealiseerd kan worden door schaalvergroting en het gebruik van specialistische kennis binnen de scholen.

Organisatorische samenwerking is geen doel op zich, maar het draagt wel bij aan kwalitatief goed onderwijs. Extra financiële middelen zijn in deze tijden van bezuinigen erg welkom. Martin Jan de Jong, bestuurder van Greijdanus: “Bij alles wat we samen doen, staat, direct of indirect, het resultaat in en de voordelen voor de klas centraal. Dat is waar het in het onderwijs uiteindelijk om gaat, dat is wat binnen GO|ON centraal staat en waar wij het voor doen.”