Gedeelde identiteit versterken

Het versterken van de gereformeerde onderwijsidentiteit in de regio is voor het samenwerkingsverband een speerpunt. Op het vlak van levensbeschouwelijke identiteit -voor organisaties, kerken en personen - zijn er ook maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat kerkgrenzen vervagen en verschillen binnen kerken groter worden, zoeken we als gereformeerde scholen samen naar goede definities om onze christelijke identiteit te vertalen naar beleid en praktijk.

Kerklidmaatschap is op het Greijdanus niet meer bepalend. Iedereen die van harte instemt met de visie van de school, over hoe de gereformeerde identiteit invulling krijgt in het onderwijs en hieraan een actieve bijdrage wil leveren, is van harte welkom. Deze ontwikkeling is in nauw overleg geweest met de gereformeerde basisscholen, die dezelfde thematiek op de agenda hebben staan. Voor primair en voortgezet onderwijs geldt dat bij inschrijving van leerlingen met alle (nieuwe) ouders gesproken wordt over die keuze in relatie tot identiteit.

Identiteit is voor de GO|ON-organisaties het onderscheidend vermogen. Naast goed onderwijs kiezen ouders al jaren voor gereformeerde scholen, omdat ze het belangrijk vinden dat hun kinderen les krijgen in een omgeving waar de God van de Bijbel zichtbaar is. Waar niet alleen leren en ontwikkelen voor een carrière centraal staat, maar waar je ook groeit als kind van God. Samen zetten de GO|ON-scholen zich in om de meerwaarde van gereformeerd onderwijs op de kaart te zetten.