PO-VO Doorgaande Leerlijnen

Het samenwerkingsverband GO|ON heeft de handen ineengeslagen om de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te optimaliseren. Het is belangrijk dat leerlingen op het goede niveau instromen en eventuele extra zorg goed wordt overgedragen. Hierdoor kan er beter worden afgestemd op de onderwijsbehoefte van leerlingen en gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog.

Er zijn projectgroepen met vertegenwoordigers van verschillende Greijdanus-vestigingen die samenwerken met het primair onderwijs uit dezelfde regio. Zij bekijken wat er voor nodig is voor een goede doorgaande leerlijn, hoe samenwerking verbeterd kan worden en hoe er goede overdracht wordt gedaan van leerlinggegevens.

Concrete activiteiten die georganiseerd worden om de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs te waarborgen is de zogenaamde 'warme overdracht'. Docenten van groep 8 bespreken met Greijdanus de leerlinggegevens door in de periode dat de leerlingen aangemeld worden. Dit geeft waardevolle informatie voor mentoren, om de leerlingen in de brugklas extra goed te kunnen begeleiden. Maar ook voor de plaatsing van de leerling in de bij hem of haar passende onderwijsrichting. Andere activiteiten die door de werkgroep georganiseerd worden zijn: bijeenkomsten voor docenten en leerkrachten, zoals een high tea, workshops en contactmiddagen, voor ontmoeting en afstemming van de onderwijsprgramma's. Uitwisselingesdagen; mentoren die een dag 'stage' lopen op de basisschool en andersom. Voorlichtingsactiviteiten, invoering kwaliteitskaart, kennismakingsochtenden voor nieuwe leerlingen, lesprogramma's voor leerlingen die hoogbegaafd zijn, vroegtijdige dyslectieherkenning en -begeleiding, etc.