Projecten


‘Gereformeerd onderwijs op de kaart als sterk merk’
In oktober is gestart met het project ‘gereformeerd onderwijs op de kaart als sterk merk’. Het doel hiervan is dat we door samenwerking het gereformeerd onderwijs promoten. ‘Op de kaart zetten’. > Lees meer


PO-VO Doorgaande Leerlijnen
Het samenwerkingsverband GO|ON heeft de handen ineengeslagen om de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te optimaliseren. Het is belangrijk dat leerlingen op het goede niveau instromen en eventuele extra zorg goed wordt overgedragen. Hierdoor kan er beter worden afgestemd op de onderwijsbehoefte van leerlingen en gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog.
Er is een projectgroep met vertegenwoordigers van het Greijdanus en uit het primair onderwijs. Zij bekijken wat er voor nodig is om die overdracht en doorgaande leerlijnen tussen PO en VO te verbeteren. Deze projectgroep wordt gevoed door werkgroepen die ieder een eigen aandachtsgebied hebben. Er zijn werkgroepen voor taal, rekenen/wiskunde, communicatie en identiteit en zorg/passend onderwijs. > Lees meer


GO|ON Academie
Leren staat in onze onderwijsorganisaties centraal. Dat geldt ook voor ons personeel. Door kennis met elkaar te delen kunnen we groeien en ons onderwijs en de samenwerking versterken. Vanuit die gedachte is een werkgroep aan de slag om een gezamelijk platform te creeeren dat kennis bij elkaar brengt. Intern in de verschillende organisaties is veel kennis aanwezig, soms op specifieke terreinen of onderwerpen. Ook maken we gebruik van externen die hun kennis en vaardigheden delen middels opleidingen, workshops of trainingen. De GO|ON Academie heeft als doel om die kennis bij elkaar te brengen, uitwisseling te stimuleren, om uiteindelijk kennis en vaardigheden van personeel te vergroten. Kortom: om leren te stimuleren en te faciliteren. Allereerst zal de GO|ON Academie bestaan uit een platform dat trainingen en cursussen aanbiedt; vraag en aanbod bij elkaar brengt. Een online opleidingsportaal. Later moet er ook ruimte zijn voor onderzoek en netwerken van kennis bij elkaar brengen.


Gemeenschappelijk dienstencentrum
Efficiency en kostenverlaging zijn ook doelstellingen van het samenwerkingsverband. Hoe minder overhead hoe meer budget er rechtstreeks naar het primaire onderwijsproces kan. Vanuit die gedachte worden de stafdiensten ICT, Personeels en Finaciele Admininistratie, Communicatie en Facilitaire Zaken met elkaar gedeeld of werken nauw samen. Vanuit de gedachte van een gemeenschappelijk dienstencentrum ondersteunen de centrale diensten de verschillende organisaties en het samenwerkingsverband.