‘Gereformeerd onderwijs op de kaart als sterk merk’

In oktober 2013 is gestart met het project ‘gereformeerd onderwijs op de kaart als sterk merk’. Het doel hiervan is dat we door samenwerking het gereformeerd onderwijs in de regio promoten. ‘Op de kaart zetten’.

Iedereen kent de Vrije School. Een onderwijsorganisatie die op basis van hun identiteit en visie invulling geven aan hun onderwijs, marketing, beleid, schoolgebouwen, etc. Dat hebben we ook voor ogen voor onze gereformeerde scholen. Wat zou het geweldig zijn als mensen ons (nog meer) herkennen op basis van onze identiteit, omdat we dat (nog beter dan we nu al doen) concreet maken op onze scholen. Onze identiteit uitdragen in beleid en visie, maar ook concreet in rituelen, omgangsvormen en hoe we invulling geven aan ons lessen. Gereformeerd is meer dan een sausje; het is marinade.

Het sterke merk is daarom ook geen doel op zich, maar een middel om meer kinderen kans te bieden om letterlijk –aantrekkelijk– christelijk onderwijs te kunnen volgen. Om het werk wat we doen te kunnen blijven doen voor nog meer leerlingen en ouders. En bovenal noodzakelijk in een tijd waarin we merken dat de keuze voor gereformeerd onderwijs niet meer vanzelfsprekend is. Waarin we concurreren met andere scholen op aspecten als afstand en sfeer.

Het met elkaar doorontwikkelen van identiteit is speerpunt. We willen identiteit concreet zichtbaar maken en praktisch vormgeven in ons onderwijs. We willen werken vanuit ons identiteitsdocument en onze missie en visie. Daarbij hebben we een gezamenlijk doel: we willen kinderen en tieners de liefde van God laten ervaren. Hen helpen te ontdekken hoe ze kunnen schitteren in Zijn Licht. Stralen door Hem. Dat is ons onderscheidend vermogen en meerwaarde die we als scholen onze leerlingen en ouders willen bieden als belofte en opdracht.

LVGS 'project Identiteit als sterk merk'
Sinds 2015 is er ook een landelijk project, georganiseerd door het LVGS in samenwerking met de TU Kampen, genaamd 'identiteit als sterk merk', waarin GO|ON participeert. Zie voor meer informatie: http://www.lvgs.nl/identiteit-als-sterk-merk/